ҚР ЕК-нің 179-бабының қолданыстағы редакциясы түсініктемелермен.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу:

1) Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнамасы талаптарының сақталуын мемлекеттік қадағалауды, бақылауды және оған мониторингті;

2) Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтік-құқықтық актілерін және нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеуді және қабылдауды;

3) еңбек жағдайларын, еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды жақсарту, қауіпсіз техникалар мен технологияларды әзірлеу және ендіру, жұмыскерлерді жеке және ұжымдық қорғау жөніндегі қызметті экономикалық ынталандыру жүйелерін құруды және іске асыруды;

4) Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнамасының сақталуын мемлекеттік, ішкі бақылаудың тиімділігін арттыруды;

5) еңбек жағдайларын жақсарту және еңбекті қорғау бойынша озық отандық және шетелдік тәжірибені ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау проблемалары бойынша ғылыми зерттеулер жүргізуді;

6) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғалардан және кәсіптік аурулардан зардап шеккен жұмыскерлердің, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің заңды мүдделерін қорғауды;

7) ауыр жұмыс және өндіріс пен еңбекті ұйымдастырудың қазіргі заманғы техникалық деңгейінде жойылмайтын зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыс үшін кепілдіктер мен өтемақылар белгілеуді;

8) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мамандарды даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды;

9) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды және кәсіптік ауруларды есепке алудың бірыңғай тәртібін белгілеуді;

10) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы бірыңғай ақпараттық жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз етуді;

11) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастықты қамтиды.

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 179 бабына түсініктеме

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқаруды Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Еңбек министрлігі, сондай-ақ өз құзыретіне сәйкес өзге де уәкілетті мемлекеттік органдар жүзеге асырады.

Қауіпсіздікті және қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бақылауды және қадағалауды Қазақстан Республикасының Прокуратура органдары, Қазақстан Республикасы Әлеуметтік және еңбек министрлігінің мемлекеттік инспекциясы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырады. Қазақстан 1995 жылғы 21 желтоқсандағы N 2709 «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 330, 331-баптары.

ҚР ЕК 179-бабына жаңа түсініктеме

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 179-бабы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу саласын айқындайды. Мемлекеттiк реттеу қолайлы еңбек жағдайларын жасауға, қызметкерлердiң қауiпсiздiгi мен денсаулығын қамтамасыз етуге, сондай-ақ өндiрiс орнындағы кәсiптiк аурулар мен жазатайым оқиғалардың тәуекелдерiн төмендетуге бағытталған.

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 179-бабына сәйкес еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу мыналарды қамтиды:

  1. Осы саладағы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының сақталуын мемлекеттік қадағалау, бақылау және мониторингтеу. Бұл кәсіпорындар мен ұйымдарда еңбек қауіпсіздігінің белгіленген нормалары мен ережелерінің сақталуын қамтамасыз етеді.
  2. Нормативтік құқықтық актілерді және нормативтік-техникалық құжаттамаларды әзірлеу және қабылдау. Бұл еңбек жағдайларына, сондай-ақ өндірісте қолданылатын жабдықтар мен технологияларға талаптар қоюға мүмкіндік береді.
  3. Еңбек жағдайларын жақсарту және қауіпсіз техника мен технологияларды енгізу, жұмыскерлерді жеке және ұжымдық қорғау үшін экономикалық ынталандыру жүйелерін құру және енгізу.
  4. Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнамасының сақталуына мемлекеттік және ішкі бақылаудың тиімділігін арттыру.
  5. Ғылыми зерттеулер жүргізу, еңбек жағдайларын жақсарту және еңбекті қорғау бойынша озық отандық және шетелдік тәжірибені зерделеу.
  6. Өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік аурулардан зардап шеккен қызметкерлердің, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің заңды мүдделерін қорғау.
  7. Ауыр жұмыс және еңбек жағдайлары зиянды және (немесе) қауіпті жұмыстар үшін кепілдіктер мен өтемақыларды белгілеу.
  8. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру.
  9. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды және кәсіптік ауруларды есепке алудың бірыңғай тәртібін белгілеу. Осы тармақта еңбек жағдайларын жақсарту, өндірісте мұндай оқиғалардың алдын алу және алдын алу стратегиясын әзірлеу үшін жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулар туралы деректерді жинауға, талдауға және пайдалануға мүмкіндік беретін стандартталған есепке алу жүйесін енгізу көзделген.

Жалпы алғанда, Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 179-бабында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары мен шаралары сипатталған. Бұған нормативтік құқықтық актілерді және құжаттамаларды әзірлеу және қабылдау, заңнаманың сақталуын бақылау және бақылау, еңбек жағдайларын жақсартуды ынталандыру, ғылыми зерттеулер, қызметкерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау, сондай-ақ осы саладағы халықаралық ынтымақтастық кіреді. . Бұл жұмыс орнындағы жұмысшылардың қауіпсіздігі мен денсаулығын қамтамасыз етеді және кәсіптік аурулар мен жазатайым оқиғалардың қаупін азайтады.